Thất Thành Đại Chiến - Công Thành

Cụ thể như sau:
Cách thức tham gia chiến trường Thất Thành Đại Chiến (Công Thành Chiến)

Xa Phu Công Thành
( Đứng gần xa phu tại các Thành)
 •  
 • Thời gian báo danh: 16h30 - 19h30 vào ngày thứ 6 hàng tuần. (sau thời gian này ko thể báo danh).
 • Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • Bang chủ nộp 500 vạn tại NPC Công thành quan + Khiêu chiến lệnh 50 cái.
 • Khiêu chiến lệnh sẽ thông qua train quái tại bản đồ 90 để có thể nhặt được khiêu chiến lệnh.
 • Mỗi lần nộp khiêu chiến lệnh sẽ có thêm EXP cho nhân vật
 • Đến 20h29 phút cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thất Thành Đại Chiến: 20h30 - 21h30.
 • Nhân vật vào bang dưới 24h sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất t
 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy
 • Khi nhân vật "về thành dưỡng sức" sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.
Vật phẩm liên quan
 
Vật phẩm Ghi chú

Công Thành Lễ Bao
- Nguồn gốc: Phần thưởng khi chiếm và thủ thành thành công.
- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.
- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Vệ Trụ Lễ Bao
- Nguồn gốc: Từ việc chiếm và thủ Long Trụ trong 5 phút.
- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.
- Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Phần thưởng
 • Khi online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công sẽ khác nhau tùy thành.
Chiếm/thủ thành
thành công
Phần thưởng
tương ứng
Biện Kinh 168 Công Thành Lễ Bao
Lâm An 126 Công Thành Lễ Bao
Thành Đô 84 Công Thành Lễ Bao
Phượng Tường
Tương Dương
Dương Châu 42 Công Thành Lễ Bao
Đại Lý
 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao.
Quy tắc chiếm thành và Long Trụ
 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.
 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).
 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.
Phần thưởng chiếm Long Trụ
 • Bang hội chiếm được Long Trụ và thủ được Long Trụ đó liên tục trong 5 phút tính từ lúc chiếm được Long Trụ thì hệ thống sẽ tính là bang hội đó nhận được hệ số thưởng.
 • Hệ số thưởng nhận được sẽ phụ thuộc vào Long Trụ của từng thành.
Long Trụ của thành Hệ số thưởng
Biện Kinh 4
Lâm An 3
Thành Đô 2
Phượng Tường
Tương Dương
Dương Châu 1
Đại Ly
 • Nếu bang chiếm/thủ cùng 1 Long trụ hơn 10 phút thì cũng chỉ nhận được 1 lần thưởng.
 • Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì hệ số thưởng là 4. Sau đó bang A lại chiếm/thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì hệ số thưởng của bang là 4 + 1 = 5.
 • Cùng 1 Long Trụ của 1 thành bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì hệ số thưởng là 3. Sau đó bang A bị mất Long Trụ này rồi kế tiếp tái chiếm lại/ thủ Long Trụ này trong 5 phút thì hệ số thưởng lúc này là 3 + 3 = 6.
 • Kết thúc trận chiến, chỉ những thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mới có thể nhận phần thưởng ở NPC Xa Phu Công Thành. (Phụ thuộc vào hệ số thưởng “N” của bang). Cụ thể như sau:
  => Phần thưởng vật phẩm:Mỗi thành viên sẽ có xác suất nhận được 1 Vệ Trụ Lễ Bao. Xác suất này cao khi hệ số thưởng "N" cao hoặc khi số người trong bang càng ít.
Khi sử dụng Công Thành Chiến Lễ Bao Và Vệ Trụ Lễ Bao sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Vật phẩm ngẫu nhiên
Điểm Kinh nghiệm ngẫu nhiên
 Mặt Nạ Vương Giả Huyền Tinh 3 - Huyền tinh 6
 Ngựa Bôn Tiêu (Vĩnh viễn)  Thủy Tinh Các Loại Lam, Lục Tử
 Trang Bị An Bang (Ramdon)  Trang Bị Định Quốc (Ramdon)
 EXP (400.000 – 600.000)  Võ lâm mật tịch, TẨY TỦY KINH
 Long Huyết Hoàn Đại Thành bí kíp 90 - Đại Thành 120
Phúc Duyên Lộ Đại Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ Đồ Phổ An Bang
Tinh Hồng Bảo Thạch Mặt nạ chiến trường Tống Kim
Đại Lực, Phi Tốc Đồ Phổ Định Quốc
Ngũ Hành Kỳ Thạch (đổi nhất kỷ) Quê Hoa Tửu, Quả Hoàng Kim
Và một số vật phẩm quý khác

 

Thân chào quý nhân đã cũng 1 thời gian dài máy chủ VLHOIUC đã chứng tỏ bản thân luôn nổ lực với các bản cập nhật mới để tạo ra 1 sân chơi hồi ức kí nhớ 1 thời hoàng kim trở về tới quý nhân sĩ đam mê trò chơi kiếm hiệp Võ Lâm Truyền Kỳ. BQT HOIUC luôn tìm kiếm và sáng tạo để tạo 1 sân chơi thật bên vừng đến quý nhân sĩ. BQT HOIUC cảm ơn tới những quý nhân sĩ luôn đồng hành cùng BQT trong suốt thời gian qua. để không phụ lòng BQT sẽ tiếp tục phát triển và duy trì máy chủ với các tính năng mới và độc đáo để cống hiến tới 1 sân chơi lành mạnh nhất đối với quý nhân sĩ. Chúc quý nhân sĩ mạnh khỏe và luôn đồng hành cùng BQT.

Cụ thể về cập nhật Phần thường Công thành chiến như sau:

Thời gian cập nhật: Bắt đầu từ Công Thành Chiến Tuần Tiếp Theo 21/4/2017.

Phần Thưởng: Giữ nguyên các phần thưởng như trước cập nhật thêm Tiền đồng vào các thành thị.

1. Lâm An + Biện Kinh => Nhận 150 tiền đồng/ 1 thành. khi Chiếm Lĩnh

2. 5 thành còn lại => Nhận 100 tiền đồng/ 1 thành khi Chiếm Lĩnh

Bang chủ là người nhận thưởng Tiền đồng - Thời gian nhận thưởng sau khi kết thúc Công thành chiến nhận thưởng tại NPC Phát thưởng công thành tại vị trí trước cổng các Nha Môn của Thành đó.


Lưu ý: Nếu trong 2 tuần liên tiếp Sever đó chỉ có 1 Bang Hội còn hoạt động tại máy chủ đó, không còn tranh chấp tranh đoạn với các bang hội khác. (kiểu spam) thì phần thưởng tiền đồng sẽ được đóng lại. phần thưởng lễ bao vẫn nhận bình thường.

Thời gian nhận thưởng tối từ 6 - từ 21h45 - 23h50 kết thúc nhận.