Hướng dẫn ép trang bị Tím

Các bạn tham khảo tại đây nhé. không hoàn toàn 100% nhé:

http://img.zing.vn/volam/html/trangbihuyentinh/tintuc_kinhnghiem.html