Lộ trình và thời gian hoạt động Kim Vương

Lộ trình máy chủ Kim Vương

00h00 ngày 18/6/2021 Kết thúc test thử nghiệm..

Chính thức bước sang OPENBETA lúc 19h30 ngày 18/6/2021.

17h00 cho phép vào tạo nhân vật trước tại Kim Vương (19h30 mới chính thức có thể ra ngoài)

Trong thời gian diễn ra đua top cấp độ Kim Vương 2 ngày từ 18/6 - 20/6 (đóng mọi hoạt động liên quan tới exp bao gồm tất cả kể cả sư đồ thiếp + nhiệm vụ thiên hoàng)

19h30 ngày 20/6/2021 Kết thúc đua top máy chủ bảo trì tổng kết (sau đó sẽ mở tất cả tính năng game bao gồm Dã Tẩu, Boss Tiểu, Boss Đại. Vượt Ải, PLĐ, Boss Sát Thủ, Nhiệm vụ thiên hoàng, Quả Hủy Hoàng, Đua Ngựa Bốn Mùa v...v)

Tống Kim Sẽ được mở bắt đầu vào ngày 21/6/2021 trận 21h00.

Liên đấu sẽ được mở vào đầu tháng 7 (ngày 8/7/2021 - 28/7/2021)

✅ Khi có 2 bang hội trở lên và đạt nhân số 80 người sẽ mở hoạt động Công thành chiến và Quốc chiến thiên tử

✅ Tải game: http://vlhoiucvn.com/

 Bảng thời gian hoạt động sẽ được bổ sung thay đổi và cập nhật thêm vào bài viết.