LỒNG ĐÈN BANG HỘI [HỎA VƯƠNG]

Hoạt động Lồng Đèn Bang Hội diễn ra vào lúc 20h05 đến 21h05 (Thứ 5, 7, CN) ( bắt đầu từ ngày 17/12/2020).

Vào lúc 20h05 (Thứ 5, 7, CN) hệ thống sẽ thông báo Lồng Đèn Xuất Hiện tại khu vực map Ba Lăng Huyện (ramdon 11 tọa độ ngẫu nhiên).

Các nhân sĩ sẽ chạy đi tìm Lồng Đèn Bang Hội, Lồng Đèn Bang Hội sẽ xuất hiện 1 Boss Hoàng Kim bảo vệ.. (tiêu diệt boss vẫn nhận vật phẩm và exp như Boss Hoàng Kim bình thường).

Chú Ý:

Các bạn phải hạ được Boss Hoàng Kim, Chỉ mỗi duy nhất Bang Chủ mới có quyền mở Lồng Đèn Bang Hội. Lúc mở hệ thống sẽ thông báo tên Bang Chủ của Bang hội nào và tọa độ vị trí đang đứng !

Trong lúc mở lồng đèn nếu Bang chủ bị dính dame thì coi như lần mở đó bị hủy bỏ và phải mở lại từ đầu.

Thời gian mở lòng đèn thành công là 60 giây.

Sau 1 tiếng nếu vẫn không mở được lồng đèn sẽ tự mất.

 

Hình ảnh Phần Thưởng 100%

 

 

02 Tử Thủy Tinh

02 Lam Thủy Tinh 

02 Lục Thủy Tinh

(6 viên từ mở lồng đèn)

+ Thêm ramdon vật phẩm từ boss HK chết

 

Full rương vật phẩm sẽ rơi xuống đất Bang Chủ Nhận 40tr EXP
Các thành viên bang gần
lồng đèn khi mở nhận 25tr EXP