Bí Kíp Thất Truyền

Giới Thiệu - Bí Kíp Thất Truyền.

 

 Server áp dụng: Hồi ức + Chu Tiên TRấn [Sau bảo trì ngày 03/6)

         Yêu cầu: Chạy Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu mới.

 

  Cách để sỡ hữu nguyên liệu:

1. Bộ Mảnh Bí Kíp thất truyền 1 - 10 (tham gia tống kim 20h00) top 1 - 20  sẽ được ramdon 1 trong 10 mảnh. 

2.  Thủy Tinh + Thần Bí Khoáng Thạch + Kim Tê + THBT (tham gia các tính năng hàng ngày của game ngẫu nhiên mà kiếm.)

3. Băng Phách Tinh Hoa  - Đổi 10k điểm tống kim/ 1 cái.
 

 

 Giới thiệu về Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1.

 

 Có 8 loại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1, bao gồm:

 

 Bạn có thể trang bị Bí Kíp Thất Truyền trên Trang Bị khi sở hữu nó.

 

 Cách để sỡ hữu Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 và các lưu ý đi kèm.

 

 Để sỡ hữu Bí Kíp Thất Truyền bạn cần phải chuẩn bị các Nguyên Liệu sau đây:

 1 bộ mảnh Bí Kíp Thất Truyền (từ mảnh 1 đến mảnh 10) 

 3 Lam Thủy Tinh 

 3 Tinh Hồng Bảo Thạch 

 

 Sau khi chuẩn bị đủ các Nguyên Liệu trên, bạn lại Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành ghép Bí Kíp Thất Truyền 

 

 

 bạn có thể nhận được ngẫu nhiên một trong 8 loại Bí Kíp Thất Truyền.

 

 Các lưu ý khi sỡ hữu và sử dụng Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1.

 Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 KHÔNG thể reset thuộc tính.

 Những Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 có thuộc tính thấp các bạn có thể giữ lại để sau ép lên Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

 Các dòng thêm hiệu ứng như : Thời gian làm chậm, Thời gian choáng, Thời gian trúng độc thì tác dụng của nó giống như các Trang Bị bình thường.

- Có nghĩa là chỉ số "âm" thì mới có lợi khi sử dụng.

- Ví dụ :

Mấy bác nào mặc Bí Kíp : Thời gian làm chậm +30%, bị uýnh dính băng sát lâu lắc đừng ra báo em nha,hehe.

 

 Hướng dẫn câng cấp Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

 

 Có 8 loại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2, bao gồm:

 

 Cách để nâng cấp lên Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 và cách Trùng Tu lại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

 

 Để nâng cấp lên Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 bạn cần phải chuẩn bị các Nguyên Liệu sau đây:

 Nguyên liệu cần chuẩn bị để "Trùng Tu" là:

- 3 cuốn Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 bất kỳ.

- 3 Thần Bí Khoáng Thạch 

- 3 Băng Phách Tinh Hoa 

 

 Sau khi chuẩn bị đủ các Nguyên Liệu trên, bạn lại Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành nâng cấp thành Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

 

 Sau khi có Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2, nếu như bạn không ưng ý option của nó thì bạn có thể "Trùng Tu" lại để kiếm một cuốn Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 khác.

 Nguyên liệu cần chuẩn bị để "Trùng Tu" là:

- 1 cuốn Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 bất kỳ.

- 4 Thần Bí Khoáng Thạch

- 2 Kim Tê

-4 Băng Phách Tinh Hoa.

 

 Sau khi chuẩn bị đủ các Nguyên Liệu trên, bạn lại Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành "Trùng Tu" lại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

- Bỏ đầy đủ nguyên liệu ô, khi xác nhận sẽ nhận đc ngẫu nhiên một Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 ngẫu nhiên thuộc tính vẫn giữ loại bí kíp.