Tính Năng Boss Tiểu HK

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

May mắn thay, vào ngày 05/04/2018 sắp tới Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc!

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

Thời gian boss xuất hiện

  • Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì ngày 05/04/2018.
  • Chuyến Thuyền Đặc Biệt: 10h00, 20h00 và 23h00. (3 mốc xuất hiện boss tiểu)
  • Boss chỉ xuất hiện duy nhất ở Bến 1.
  • NPC & vật phẩm liên quan
Hình ảnh Ghi chú
Boss Tiểu Hoàng Kim
  • Vị trí: Boss chỉ xuất hiện tại Bến 1 trong 3 mốc thời gian phía trên. 15 phút từ khi chuyến đặc biệt báo danh
  • Cụ thể: 10h15 - 20h15 - 23h15 (xuất hiện ngẫu nhiên 1 Boss)
Boss Tiểu Hoàng Kim
  • Vị trí: Boss chỉ xuất hiện tại Bến 1 trong 3 mốc thời gian phía trên. 15 phút từ khi chuyến đặc biệt báo danh
  • Cụ thể: 10h15 - 20h15 - 23h15  (xuất hiện ngẫu nhiên 1 Boss)
Boss Tiểu Hoàng Kim
  • Vị trí: Boss chỉ xuất hiện tại Bến 1 trong 3 mốc thời gian phía trên. 15 phút từ khi chuyến đặc biệt báo danh
  • Cụ thể: 10h15 - 20h15 - 23h15  (xuất hiện ngẫu nhiên 1 Boss)

Phần thưởng hạ BOSS TIỂU HOÀNG KIM

Phần thưởng giết boss
03 Truy Công Lệnh (100% rơi) 01 Trống Khải Hoàn (100% rơi)
Võ Lâm Mật Tịch (10% rơi) Một số vật phẩm khác... (TTK,TTL, Thủy Tinh v..v)