Đua Ngựa Bốn Mùa

Điều kiện tham gia: áp dụng Kim Vương

 
Nhân vật cho đẳng cấp cao hơn 50
NPC: Sứ giả trường đua 196.184 lâm an
 
Thời gian báo danh:
 
Mỗi ngày 1 lần vào 20h5 + 20h30
Khi hệ thống thông báo các bạn các bạn có 1 phút đăng ký và vào khu vực chuẩn bị.
Vui lòng đến sớm chỉ có 1 phút để báo danh
Sau 50s này sẽ không thể báo danh tham gia
 
Cách Chơi: 
Sau khi bắt đầu các bạn sẽ được đưa vào khu vục đường đua.
Lúc này mọi skill, trang bị sẽ không còn tác dụng. Tộc độ chạy như nhau
Trong lúc đang di chuyển sẽ nhặt được các vật phẩm hỗ trợ có thể tăng tốc độ của mình hoặc giảm tốc độ của đối phương
Di chuyển nhanh chóng gặp ông chủ trường đua và lick vào nhận thưởng
 
Phần thưởng:
Hạng 1 đến hạng 10
5.000.000 Exp
30% nhận được Tử Thuỷ Tinh
1 Rương cũ ( Mở nhận 1 trang bị tím 6 dòng chưa khảm nạm ngẫu nhiên từ cấp 7->10 và random hệ )
Hạng 11 đến 20
4.000.000 Exp
Hạng 21 đến 200 
3.000.000 Exp