Tính năng Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

May mắn thay, vào ngày 05/04/2018 sắp tới Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc!

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

Điều kiện & thời gian

 • Thời gian diễn ra: Liên tục từ 0h00 - 24h00 mỗi ngày từ sau bảo trì ngày 05/04/2018.
 • Chuyến Thuyền Phổ Thông: Cách mỗi giờ có 1 chuyến.
 • Chuyến Thuyền Đặc Biệt: 10h00, 14h00, 16h00, 21h00 và 23h00. (cập nhật mới)
 • Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.
 • Điều kiện báo danh:
  • Phổ Thông: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ.
  • Đặc Biệt: 01 Lệnh Bài Thủy Tặc.
 • Lưu ý:
  • Chuyến Đặc Biệt: Nếu báo danh tại bến tàu Ất (bến 2) Bính (bến 3) khi lên thuyền sẽ không thể PK lẫn nhau, bến thuyền 1 có thể PK tự do.
  • Chuyến Phổ Thông: Tự do PK bằng các hình thức khi báo danh lên thuyền.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính
 • Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ
  • Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)
  • Thuyền Phu Ất - bến 2 (160/181)
  • Thuyền Phu Bính - bến 3 (180/175)
 • Chức năng: Báo danh & nộp Truy Công Lệnh nhận thưởng.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Nguồn gốc: 
  • Hạ quái tại bờ Nam & Bắc ngẫu nhiên nhận.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Phổ Thông.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 01 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • - Hoặc Tham gia tính năng game ngẫu nhiên được vật phẩm.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Đặc Biệt.
 •  
VLTK - Công Thành Chiến
Truy Công Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh (100%). Thủy Tặc (ngẫu nhiên). Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh (100%)
 • Chỉ Rơi khi tham gia chuyến Đặc Biệt
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thuyền Phu bờ Bắc nhận thưởng.
 • Giới hạn: 01 vật phẩm/ngày (0h00 làm mới), sử dụng thêm Hải Long Châu tăng thêm 2 lần nộp.
 • Hạn sử dụng: 0h00 cùng ngày.
VLTK - Công Thành Chiến
Hải Long Châu
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 02 Tiền đồng/vật phẩm.
 • - Hoặc Tham gia tính năng game ngẫu nhiên được vật phẩm.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
 • Công dụng: Tăng giới hạn nộp Truy Công Lệnh.
 • Giới hạn: 02 vật phẩm/ngày (0h00 làm mới).

Hướng dẫn tham gia

 • Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.
 • Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.
 • Trong 30 phút đi thuyền:
  • Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.
  • Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh:Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.
  • Phút thứ 30 từ lúc rời bến - Xuất hiện 02 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ xuất hiện tại chuyến Đặc Biệt): Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

VLTK - Công Thành Chiến03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến

 • Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.
 • Cách di chuyển về lại bờ Nam:
  • Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).
  • Di chuyển qua Mạn Bắc Thảo Nguyên khám phá & di chuyển về bằng đường Lâm Du Quan tại bản đồ này.

Lưu ý quan trọng

 • Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.
 • Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.
 • Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

Phần Nộp Truy Công Lệnh tại bờ Bắc Phong Lăng Độ

 • Điểm kinh nghiệm không cộng dồn
Phần thưởng điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên nhận được
250tr EXP 300tr EXP
350tr EXP 400tr EXP
450tr EXP

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh

 • Đồng thời rơi toàn bộ phần thưởng theo danh sách:
Phần thưởng chắc chắn rơi
 Phi Tốc Hoàn Đại Lực Hoàn
 Tiên Thảo Lộ Bách Quả Lộ
Phúc Duyên Lộ 01 Truy Công Lệnh
(HSD: 0h00 cùng ngày)
 • Ngoài ra còn có xác suất rơi 01 vật phẩm theo danh sách:
Phần thưởng ngẫu nhiên
01 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt Túi Máu Lễ Bao
01 Thiết La Hán Lễ Bao 01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch 01 Thiên Cơ Lệnh
01 Thiên nhiên trân lộ Bách niên trân lộ, Vạn niên trân lộ

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

 • Ngoài ra còn có xác suất rơi 01 vật phẩm theo danh sách:
Phần thưởng ngẫu nhiên
01 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt Tử Thủy Tinh, Thiên Long Lệnh
01 Mặt Nạ Vương Giả
(HSD: 03 ngày từ lúc nhận)
Vạn niên trân lộ, Đại lực hoàn
01 Sách kĩ năng 90 - 21 cấp Lam Thủy Tinh, Long Huyết Hoàn, Sát thủ lễ hộp
01 Thiên Cơ Lệnh 01 Thiên Niên Linh Dược, 01 Truy Công Lệnh
01 Cửu Thiên Linh Dược Tinh Hồng Bảo Thạch, Võ Lâm Mật Tịch