Tính năng Viêm Đế


Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ VLTK  ở Bảo Tàng Viêm Đế.
Hướng dẫn tham gia


 

 • Diễn ra vỗi ngày vào lúc 12h25, 14h25, 22h25.
 • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198, 231/185) để tham gia báo danh. 


 

 • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.


 


 

 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.


 


 

 • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.


 


 

 • Boss cuốiSau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện.Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế

Nhận được khi tham gia Viêm Đế. Để đổi trang bị Viêm đế

Vật phẩm dùng 9 cái để đổi lấy 1 Đồ Đằng Viêm Đế.

Viêm Đế Lệnh

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 2 xu/1 cái. Shop Liên đấu Giá 70 điểm/1 cái.

Hình Nhân

 • Công dụng: Hồi sinh trong bản đồ vượt ải. Mỗi lần bị hạ gục, nhân vật bị mất 1 hình nhân trong hành trang.

Lưu ý
 

 • Hình Nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
 • Hình Nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.
 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
 • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
 • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
 • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
 • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
 • Lần đầu tham gia viêm đế có thể chi nhận được 50% EXP. lần thứ 2 mới bắt đầu tính


Phần thưởng

Phần Thưởng Khi Vượt Qua 1 Ải 3Tr EXP/1 Ải x10 ải
Phần Thưởng Khi Giết Boss 6tr EXP/1 con Boss x4 bos
Phần Thưởng Tổ Đội Giết Boss Cuối 5tr EXP/1 nhân vật
Và Ramdon nhận 01 vật phẩm

 

Ngoài ra giết người chơi và quái cũng được nhiều exp.

- Vật phẩm khi boss cuối Chết [Lương Mị Nhi] ngẫu nhiên:

Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch Huyền Tinh 5
Nhất Kỉ Càn Khôn Phù Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Thiên Cơ Lệnh Phi Vân 7 ngày Hỗn Nguyên Linh Lộ
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt Sát Thủ Giản Lễ Hộp Mặt Nạ Nguyên Soái
Mặt Nạ Cổ Truyền Mặt Nạ Áo Dài Sát Thủ giản Lễ hộp
Quả Hoàng Kim Long Huyết Hoàn Thiên Linh Đơn
Thần Bí Khoáng Thạch Ngũ Hành Kì Thạch Càn Khôn Song Tuyệt 

Trang bị Bảo Tàng Viêm Đế

Hình ảnh Đặc điểm

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Vũ Giáp

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Bách Luyện Khôi

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Chích Bất Diệt Trảo

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Nghệ Nghê Thường Thúc Đái

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Trục Thiên Ngoa

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Hoan ảnh Kịch

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Ngự Phong Lữ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Toái Tâm

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Hàn Tương

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Phá Nhật

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Trảm Nhạc

Võ Lâm Truyền Kỳ