[Đại Vương] Hoạt Động Đánh Trống

TÍNH NĂNG TRỐNG BANG HỘI 

Các hoạt động đều được hệ thống tùy chọn diễn ra vào một khung giờ duy nhất 19h45 – 20h45
Hằng ngày và sẽ có thông báo trên tần sô thế giới lúc 19h30 hoạt động diễn ra để quý nhân sỹ có thể chuẩn bị .
Phần thưởng các hoạt động sẽ được cập nhật cân chỉnh cho phù hợp với tiến độ phát triển của sever lúc khai mở hoạt động.

  • Thời gian tồn tại Trống:
    • Biến mất khi có người đánh trống.
    • Lập tức biến mất nếu không ai nhặt trong vòng 60 phút(kể từ lúc xuất hiện).

Vị trí xuất hiện

Tên Boss
Vị trí
 
Chỉ có bang chủ hoặc trưởng lão mới có thể mở được trống
Bản Đồ Hòa Bình
Tọa độ
231/179

Phần thưởng chung khi đánh được trống.

Phần thưởng (mặc định) Hình Ảnh

+50 Viên Kinh Nghiệm Đan

+ 2 bộ Thủy Tinh

+ Ngẫu nhiên HT 3,4,5,67
(có hoặc không)