[Tính năng] Loạn Chiến Cổ Mộ

Cách thức tham gia và Phần thưởng:

Cách thức tham gia : Tới Tương Dương 196/199 Gặp NPC Sứ Giả Loạn Chiến.

Thời gian báo danh : 20h' đến 20h10' 

Sau khi báo danh sẽ được chuyển vào map "Loạn Chiến".

Áp dụng: Hiện tại áp dụng thử nghiệm cho Dược Vương + Long vương trước

Thời gian cập nhật: Sau bảo trì định kỳ thứ 2 ngày 15/11/2021. (Yêu cầu chạy update trước khi vào game)

 

- Sau khi Hết thời gian báo danh tất cả sẽ có 3 giây bất tử và chuyển qua trạng thái "Chiến Đấu" 100% đập nhau tới khi nào hết giờ hoặc "về thành dưỡng sức"
Mô tả trạng thái "Chiến Đấu" :
 
- KHÔNG HIỂN THỊ : Tên Nhân Vật, Tên Bang Hội, Vòng Sáng.
- KHÔNG THỂ SỬ DỤNG : Tán Gẫu, Tổ Đội, Thay đổi trạng thái PK.
- Tất cả các nhân vật tham gia đều có hình dạng giống nhau.
 
 
Bảo Rương Loạn Chiến sẽ xuất hiện vào lúc sau khi kết thúc báo danh 2-3' các bạn có thể mở bảo rương.
Lưu ý :
- Khi "Bảo Rương Loạn Chiến" xuất hiện là các bạn có thể mở rương.
- Mở  "Bảo Rương Loạn Chiến" sẽ chiến thắng và nhận được phần thưởng.
- Hình thức mở "Bảo Rương Loạn Chiến" sẽ giống nhặt Quả Huy Hoàng (Thúy Yên vẫn có thể tàng hình nhặt được)
- Có thể sử dụng thuốc lắc thoải mái.
 
- Ai mở được Bảo Rương Loạn Chiến hoạt động sẽ kết thúc.
- Nếu hết giờ chưa ai mở được Bảo Rương Loạn Chiến thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài và hoạt động cũng sẽ kết thúc.

 Phần thưởng :

- Giết một người sẽ nhận được 500.000 Kinh Nghiệm.
- Người nhặt được Bảo Rương Loạn Chiến sẽ nhận được 
50 Triệu EXP , 6 Thủy tinh ( Mỗi loại 2 viên ) , 2 THBT , 1 HT cấp 5  => 100% nhận được. Ngoài ra sẽ ramdon nhận thêm 1 số vật phẩm như VLMT, TTK.