Vui Tết Trung Thu 2022 (Minh Vương)

 

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

 • Bắt đầu: Từ Sau bảo trì ngày 11/09/2022 (17h30)
 • Kết thúc: 24h00 - 30/09/2022 - Sẽ đóng chức năng tại NPC Sứ giả Sự kiện.
 • Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh
Vị Trí
NPC Sự Kiện
Tương Dương
(197/200)
Phượng Tường
(198/200)
Ba Lăng Huyện
(202.198)
Ba Lăng Huyện
(202/200)
Nộp vật phẩm đua top bang hội/ cá nhân.
Xem chi tiết phần thưởng bên dưới.
Hạn nộp đến 23h59 phút ngày 30/09/2022.

Điều kiện tham gia bang hội:

 1. Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Minh Vương
 2. Bang hội đạt điều kiện trên 80 nhân số.
 3. Bang hội Có ít nhất 50 Nhân vật đạt đẳng cấp 85 trở lên.
 4. Không chấp nhận các bang hội Clone, bang ảo với mục đích không tốt.
 5. Chỉ những Bang hội có tham gia các hoạt động tại Server theo sự ghi nhận của BQT.
 6. BQT có quyền xem xét xem bang hội đó có đủ điều kiện nhận thưởng hay không.
 7. Sever phải đạt đủ tổng 30.000 event đối với cá nhân. và 60.000 event đối với Bang Hội. (mới kick hoạt sự kiện)
 8. Tối thiểu bang hội phải nộp 15.000 cái Event bang hội trở lên mới đủ điều kiện.

Nguyên Liệu:

Vật phẩm
Cách thu thập
Ghi Chú
 
Bánh Đậu Xanh
 Mua Trực tiếp tại NPC Bằng Tiền Vạn
 
Sử dụng nhận được: 500.000 điểm EXP
Tối đa 2000 vật phẩm/ nhân vật.
 
Bánh Thập Cẩm
 Mua Trực tiếp tại NPC Bằng Tiền Đồng
Sử dụng nhận được: 700.000 điểm EXP
Tối đa 2000 vật phẩm/ nhân vật.
 

Đua TOP Cá nhân và Bang Hội: 

Vật Phẩm
Cách Thu Thập
Ghi Chú
 
Đèn Bươm Bướm
- Sử dụng Event.
- Tham gia tất cả các hoạt động Game nhận được.
+Vượt Ải thành công:+2 cái
+TK(thắng)trên 10000 điểm:+2  cái
+TK(thua)trên 10000 điểm:+1 cái
+Boss Đại tiêu diệt:+10 cái
+Boss Tiểu tiêu diệt:+5 cái
+ Đua Ngựa Sa Mạc: + 2 cái (ngẫu nhiên top 1 - 10)
Vật phẩm 
Đua Top Cá Nhân
 
Đèn Ông Sao
- Sử dụng Event.
- Tham gia tất cả các hoạt động Game nhận được.
+Dã tẩu: hoàn thành 30nv không hủy bỏ +10 cái
+Vượt Ải thành công:+10 cái
+TK(thắng)trên 10000 điểm:+10 cái
+TK(thua)trên 10000 điểm:+5 cái
+Boss Đại tiêu diệt:+30 cái
+Boss Tiểu tiêu diệt:+15 cái
+ Đua Ngựa Sa Mạc: +10 cái (ngẫu nhiên top 1 - 10)
Vật phẩm 
Đua Top Bang Hội
 
 

GHÉP TRANH TIÊN VŨ

Ghép tranh
Ghép Tranh Vân Du Hoặc Tiên Vũ

 

Ghép Tiên Vũ nhận 50.000.000 EXP/1 bộ + 01 Phụng Nguyệt Quả Dung

Ghép Vân Du nhận 50.000.000 EXP/1 bộ + 01 Cống Nguyệt Phù Dung

Sử dụng bánh nhận được Điểm Tiềm Năng Hoặc Điểm Kĩ Năng.

Lưu ý quan trọng: Khi ghép mảnh không được xếp chồng. Xếp chồng bị mất BQT không chịu trách nhiệm hoàn lại vật phẩm. vì đã thông báo trước.

 

 

VẬT PHẨM SỬ DỤNG:

Bánh Tiền vạn
Phần Thưởng Khi Sử Dụng
Bánh Đậu Xanh
Phần Thưởng
Hình Ảnh
Ghi Chú
Bảo Rương HC NT PT
Bảo rương Hiệp cốt mở ra nhận random mảnh Hiệp cốt nhu tình phong tình
 
Bánh Thập Cẩm
Vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới
Phần Thưởng
Khi Sử Dụng
Bánh Tiền Đồng
Hình Ảnh
Công Dụng
Rất nhiều công dụng. 
THBT
Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Bảo rương Bí Kíp 90
Dùng nhận được 1 trong các loại bí kíp môn phái.
Phúc Duyên
Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Võ Lâm Mật Tịch
Dùng tăng 1 điểm kĩ năng
Tẩy Tủy Kinh
Dùng Tăng 5 điểm tiềm năng
Sơ Đề 
Dùng hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.
TTL Tiểu
Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Tiên Thảo Lộ
Nội 8 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Quế Hoa Tửu
Nội 30 phút, mình cùng đồng đội tăng 20 điểm may mắn.
Thiên Sơn 
Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. 
Lễ Bao Lag
Sử dụng nhận lấy Thuốc Lag Tống Kim.
Huyền Tinh
Ngẫu nhiên Huyền Tinh [1,2,3,4,5,6,7,8]
"Càng cao càng hiếm"
Đồ Phổ
Ngẫu nhiên Đồ Phổ Định Quốc- Đồ Phổ An Bang
Mảnh HC
Bảo rương Hiệp cốt mở ra nhận random mảnh Hiệp cốt nhu tình
Trang bị HC/NT/PT
Rương trang bị Hiệp cốt - nhu tình - phong tình (vĩnh viễn)
Lễ bao KP
Túi lễ bao Kim Phong (Mở ra ngẫu nhiên 1 trang bị kim phong 5 ngày)
Nhất Kỷ
Nhất Kỷ càn Khôn phù (15 ngày) +1 kĩ năng
Đại Thành 90
Sử dụng max 1 kỹ năng 90
  Lồng Đèn Ngẫu nhiên Tranh vân Du Tiên Vũ
 
Phần Thưởng Khi Đạt Mốc 2000 cái
Phần Thưởng
Vòng Sáng Siêu Đẹp + 200 SL
(HSD 20 Ngày)
Huyền Tinh 3, 4,5,6,7,8
[Tỉ Lệ Ramdon]
+ 300.000.000 EXP (cộng dồn)
==========================
30 người đầu tiên đạt mốc sẽ nhận được 01 bảo rương FF loại 2 
(ngẫu nhiên thuộc tính và hệ các loại FF cấp 3 - cấp 4 - cấp 5) 
(HSD 90 ngày)
02 bảo rương trang bị NT/HC/PT ngẫu nhiên trang bị vĩnh viễn
  (chỉ áp dụng 30 người đầu tiên)
==========================

 

(Bánh Trung Thu Tiềm Năng : sử dụng nhận 1 điểm Kỹ năng, Mỗi năm được sử dụng 2 Vật phẩm)
(Chỉ áp dụng cho 50 người đầu tiên)

(Bánh Trung Thu Kĩ Năng : sử dụng nhận 5 điểm tiềm năng, Mỗi năm được sử dụng 2 Vật phẩm).

(Chỉ áp dụng cho 50 người đầu tiên)

==============================

Lồng Đèn Cá Chép( Random nhận được 1 trong 3 loại + 700, + 500, + 1000 điểm sinh lực)
[Tỉ Lệ 80% Nhận được] HSD: 20 ngày.

(Chỉ áp dụng cho 50 người đầu tiên)

Minh Họa
TOP 1 cá nhân
1 Danh Hiệu 
[ 20% Công Kích Kỹ Năng - HSD 20 ngày ]

ĐUA TOP CÁ NHÂN

(nộp 25k trở lên)

TOP 1: Nhận 01 Danh Hiệu 
✿Xét duyệt  1 trong các phần thưởng bên dưới. (thỏa mãn điều kiện tối thiểu 25k cái Event)
01 Ngựa Bôn Tiêu
(Xuống ngựa không mất hiệu ứng) 
01 Set Trang Bị Phong Tình ngẫu nhiên optipon
01 Set Trang Bị Nhu Tình ngẫu nhiên option
01 Set An Bang ngẫu nhiên Option (Hạn Sử Dụng 30 ngày)
01 Ấn Sinh lực vĩnh viễn
01 Ấn Kháng Tất cả vĩnh viễn
01 Ấn Công Kích Vĩnh viễn
 
  TOP 2:  Nhận phần thưởng còn thừa lại của top 1 đã chọn
  TOP 3:  Nhận phần thưởng còn thừa lại của top 2 đã chọn

ĐUA TOP BANG HỘI

(nộp 15k trở lên)

 

✿Xét duyệt  1 trong các phần thưởng bên dưới.
01 Ngựa Bôn Tiêu
(Xuống ngựa không mất hiệu ứng) 
01 Set Trang Bị Phong Tình ngẫu nhiên optipon
01 Set Trang Bị Nhu Tình ngẫu nhiên option
01 Set Hiệp Cốt ngẫu nhiên Optipon
Trang bị ngẫu nhiên thuộc tính
Ngựa cố định thuộc tính
Tất cả đều là vĩnh viễn.
Mặc định tặng 01 Tháng Auto Kim Yến Cho bang hội 
(yêu cầu đủ điều kiện Event)
Các bang top 4 5 6 nếu đủ điều kiện 15k event đều được Xét duyệt 1 tháng Auto.
Hạng 1
Vòng sáng cho Bang Ch
✿Bang h
i t chn 1 trong các phn thưởng ở trên:
Phần thưởng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 1
*Vòng sáng: Bang chủ chỉ nhận được 1 lần duy nhất. HSD 20 ngày.
*Tác dụng vòng sáng: Làm nổi bật nhân vật, dễ chỉ huy thành viên.
Hạng 2
Vòng sáng cho Bang Chủ
⚜️Chọn 01 phần thưởng còn lại của Top 1 đã chọn.
[Trừ món Top 1 đã chọn]
Phần thưởng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 2
*Vòng sáng: Bang chủ chỉ nhận được 1 lần duy nhất. HSD 20 ngày.
*Tác dụng vòng sáng: Làm nổi bật nhân vật, dễ chỉ huy thành viên.
Hạng 3
Vòng sáng cho Bang Chủ
⚜️Chọn 01 phần thưởng còn lại của Top 1-2 đã chọn.
[Trừ món Top 1-2 đã chọn]
Phần thưởng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 3
*Vòng sáng: Bang chủ chỉ nhận được 1 lần duy nhất. HSD 20 ngày.
*Tác dụng vòng sáng: Làm nổi bật nhân vật, dễ chỉ huy thành viên.