[Đại Vương] Tính năng nâng cấp ngựa

TÍNH NĂNG NÂNG CẤP NGỰA

Vị trí NPC Hoàng Kim Tôn Giả Ba Lăng Huyện 203.198

Thời gian áp dụng sau bảo trì ngày 24/04/2022 (17h30)

Tính năng NPC

Công Thức

Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim 
NPC nhận nâng cấp ngựa Phi Vân
Ba Lăng Huyện (203.198)
 

Nguyên Liệu Yêu Cầu:

01 Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật + 01 Huyền Tinh 5 + 3 viên Thủy tinh (khác loại) + 01 Chiếu Dạ + 1.500 vạn

(tỉ lệ thành công 30%)

Vật Phẩm:

Hình ảnh Ghi chú
Bắc đẩu thuần mã thuật
Top 10 hoạt động Đua Ngựa 
(ngẫu nhiên nhận có hoặc không)
Top 10 Tống Kim (21h00)
(Ngẫu nhiên nhận có hoặc không)
Thông số phi vân
(vĩnh viễn)