[Đại Vương] HOẠT ĐỘNG HÁI QUẢ HUY HOÀNG

HOẠT ĐỘNG HÁI QUẢ HUY HOÀNG

 

Thời gian diễn ra:

  • 19h45 – 20h15 (mỗi đợt 20 quả)
  • Bản đồ này chỉ áp đang áp dụng tại Sever Đại Vương

Cách thức tham gia:

  • Tại bản đồ Hòa Bình(sử dụng Thần Hành Phù để đi) sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.
  • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
  • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể há
  • Tại bản đồ khác bang là đập, chết không mất PK, không mất EXP.

Điều kiện tham gia và phần thưởng:

 

Loại Hạt Đẳng Cấp Người Chơi Bản Đồ - Tọa Độ PHẦN THƯỞNG

Quả Huy Hoàng (Trung)

 

Cấp 80 - 100
Bản Đồ Hoạt Động 
230/178

Phần thưởng Random Lúc Hái Quả thành công:

- Thiết La Hán

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Thủy Tinh

- Tình Hồng Bảo Thạch

- Tiên Thảo Lộ

- Quế Hoa Tửu

PHẦN THƯỞNG CHẮC CHẮN NHẬN ĐƯỢC:

  (Viên kinh nghiệm Quả Huy Hoàng)

Cấp 80 - 119
Bản Đồ Hoạt Động 
230/178

- Sử dụng nhận được 30.000.000 EXP CỘNG DỒN.

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0 

  • Bản Đồ Hái Quả Trung

  • CÁCH ĐẾN BẢN ĐỒ-- DÙNG THẦN HÀNH PHÙ