[Sv Mới] Chiêu Mộ Quần Hùng


Thời gian khai mở: 19h45 ngày 30/10/2022 sẽ cho thành lập bang hội.

Điều kiện lập bang:

Đẳng cấp 80.
500 Danh Vọng + Tài lãnh đạo.
100 Vạn lượng.
 1 Nhạc Vương Kiếm.
Tới NPC ở Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường lập bang hội

-----------------

Quy tắc xét thưởng:
Bang hội có đạt 70 Bang chúng có Level 70 trở lên nhanh nhất.
 Hệ thống tự động nhận diện và lưu giữ chính xác từng Giây.
 Điều kiện Gia Nhập Bang Đẳng Cấp từ 70 Trở Lên.

--------------

BQT sẽ tổ chức khảo nghiệm nếu cần thông qua các hoạt động của sever như: Công Thành Chiến - Quả Huy Hoàng - Tống Kim - Săn Boss, để chứng minh được bang đó thực sự có người hoạt động chứ không phải bang Ảo. ​

Phần thưởng:
 

Xếp Hạng
Phần Thưởng
Số Lượng
TOP 1
 
Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
(vĩnh viễn)
4 Con

Tinh Hồng Bảo Thạch
4 Bộ
Thủy Tinh
2 bộ
TOP 2
 
Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
(vĩnh viễn)
 
2 Con
Tinh Hồng Bảo Thạch
2 Bộ
Thủy Tinh
1 bộ
TOP 3
Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
(vĩnh viễn)
1 Con
Tinh Hồng Bảo Thạch
1 Bộ
TOP 4
Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
(vĩnh viễn)
1 Con
Tinh Hồng Bảo Thạch
1 Bộ