CÔNG TRẠNG BANG HỘI

Phạm vi áp dụng: Máy chủ Minh Vương 

Lưu ý: BQT có quyền chấm dứt thu hồi hỗ trợ công trạng bất kỳ lúc nào. Nếu cảm thấy nó phù hợp cho lịch trình thay đổi của 1 sever.

Lời nói đầu tiền là cảm ơn bang các bang hội đang bổn tẩu máy chủCũng như là lời kêu gọi các bang hội đang chưa có nơi dừng chân hay tham khảo ngay chính sách Hỗ Trợ Bang Hội tuần từ BQT team VLHOIUCVN.

Gửi tới quý nhân sĩ cách chấm điểm công trạng hoạt động bang hội máy chủ Minh Vương và Cách Tích Điểm Công Trạng nhận hỗ trợ từ BQT như sau:
Quy Cách Tính Điểm công trạng:
 
 • Hình ảnh ví dụ trên là các hoạt động chính của máy chủ các bang hội tham gia và sẽ được các MOD của BQT sever theo dõi và chụp ảnh và tổng kết số người tham gia hoạt động hàng tuần.
 • BQT sẽ theo dõi và tầm soát thêm nếu thấy cần thiết và sẽ từ chối các bang hội cày tiền và clone nhận hỗ trợ.

 Các hoạt động sẽ tính điểm Công Trạng:

 • Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Boss Đại Hoàng Kim
 • Hái Quả Huy Hoàng
 • Vận Tiêu Bang Hội (chưa mở)
 • Phong Lăng Độ VIP... 
 • ​Trống Bang Hội
 • Liên đấu (chưa mở)
 • Tống Kim
 • Loạn Chiến Bang Hội v....v

Cách tính sẽ là Tổng số acc chia cho toàn bộ 5 hoạt động (hiện tại  sẽ là 5 sau này có thể tăng thêm khi có tính năng ra mắt): Hiện tại sẽ tính gồm có: Tống Kim, 2 lượt Phong Lăng Độ VIP/ 1 tuần, Hoạt động ngẫu nhiên, Loạn Chiến  để ra con số trung bình cộng nhân số bang hội hoạt động. ​

LƯU Ý:
- Các bang hội khi hoạt động vẫn đang diễn ra mà đã OUT, AFK, không tham gia hoạt động nữa(Boss chưa chết hết, quả chưa được hái hết)
Sẽ bị CHIA 1/2 số acc hoạt động trong TURN HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÓ.


Nếu tuần nào không đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ bị chia trung bình cho 4  . Ví dụ có 1 trong 4 tuần không đạt điều kiện nhận hỗ trợ tổng số hỗ trợ sẽ bị chia cho 4 và giảm 1/4 phần hỗ trợ tháng .

Ví Dụ: 
Bang A số nhân sĩ HD theo các ngày là.

30 – 40 – 50 – 60 – 50 = 230 / 5 = 46 Nhân sĩ hoạt động trung bình / 1 tuần .

🏆Các Mốc nhận hỗ trợ tuần từ BQT :

Các mốc thưởng đến từ BQT: 

 • 🎯Trung Bình Số nhân sĩ từ: 40 – 65 account     : 2000 Tiền đồng / tuần

 

 • 🎯Trung Bình Số nhân sĩ từ: 65 – 80 account     : 4000 tiền đồng/ tuần

 

 • 🎯Trung Bình số nhân sĩ từ: 80 account trờ lên :  6000 tiền đồng / tuần

 

 • 🎯Bang hội có bang đủ 1 trong các điều kiện trên (Soái bang nhận riêng) : 3000 -4000 Tiền đồng /1 tháng

Hỗ trợ sẽ được chốt vào tuần thứ 4 của tuần (CTC) vào ngày thứ 6. và phát vào đầu tháng đầu tiên của trận CTC đầu tiên tháng mới.

Nếu CTC Chưa hoạt động sẽ phát vào ngày 1 hàng tháng của tháng mới.