Hướng dẫn tải game và cài đặt trò chơi

Link Full Game (Máy chưa có gì tải về chơi ngay)

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Google
====
====
Chỉ cần tải 1 trong 3 link
Link trực tiếp
Chỉ cần tải 1 link

Hướng dẫn cài đặt

Link Part Game (Máy đã có Data)

Máy chủ Đường dẫn Pass giải nén (nếu có)
Link Trực Tiếp Pass giải nén: 123456