Trống Bang Hội (Khải Hoàn)

TRỐNG BANG HỘI

Hướng dẫn sử dụng

  • Thành viên các bang hội sử dụng Trống đồng quanh một địa điểm thuộc các thành thị
  • Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
  • Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 60 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.
 
VLTK Công Thành Chiến
 
Hình ảnh : Trống Bang hội

 

     
 

Trống Khải Hoàn
Thời gian tồn tại: 30 phút kể từ khi triệu hồi.
Dùng trong thời gian từ 11h - 23h00
Công dụng: Bang Chủ hoặc Trưởng Lão nhấp phải sử dụng.
Giới hạn: 05 lần/ngày/Bang hội.
Số lượng thành viên Điểm kinh nghiệm/thành viên/
10 giây
Từ 10 trở xuống 100000 EXP
Từ 30  150000 EXP
Từ 40  200000 EXP