[Đại Vương] Đổi Nhu Tình + Phong Tình từ trang bị

TÍNH NĂNG ĐỔI TRANG BỊ NHU TÌNH VÀ PHONG TÌNH

Vị trí NPC Hoàng Kim Tôn Giả Ba Lăng Huyện 203.198

Thời gian áp dụng sau bảo trì ngày 19/05/2022 (17h30)

Tính năng NPC

Công Thức

Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim 
NPC nhận đổi trang bị Nhu Tình Phong Tình
Ba Lăng Huyện (203.198)
 
Nguyên Liệu Yêu Cầu:
Trang Bị Định Quốc
Trang Bị Nhu Tình
Trang Bị Hiệp Cốt
và 50 tiền đồng
(bất kỳ 1 trong 3 loại trang bị trên)
====================
(tỉ lệ thành công 10%)
(ngẫu nhiên random mảnh 1 -> 6 của cả 2 trang bị Phong Tình và Nhu Tình)

Vật Phẩm:

Hình ảnh Ghi chú
Trang Bị Nam
Vật Phẩm Khi ghép 6 mảnh
(ngẫu nhiên thuộc tính)
hình ảnh chỉ là tham khảo
Trang Bị Nữ
Vật Phẩm Khi ghép 6 mảnh
(ngẫu nhiên thuộc tính)
hình ảnh chỉ là tham khảo