Hướng dẫn tải game và cài đặt trò chơi

Link Full Game (Máy chưa có gì tải về chơi ngay)

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Google Chỉ cần tải 1 trong 4 link
Link trực tiếp
=====
Chỉ cần tải 1 trong 2 link

Link Part Game (Máy đã có Data)

Máy chủ Đường dẫn Pass giải nén (nếu có)
Link Trực Tiếp Link Pass giải nén: 123456

Hướng dẫn cài đặt