[Đồ Xanh] Tính Năng Dã Tẩu

TÍNH NĂNG DÃ TẨU MÁY CHỦ ĐỒ XANH

- Diễn ra 24/24

Vị trí Dã Tẩu

Tên Boss
Vị trí
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim 

Giới hạn nhiệm vụ: 40 lần/ngày.

Giới hạn cấp độ: 40 trở lên.

Hoàn thành 30 nhiệm vụ không hủy trong ngày nhận thưởng VIÊN KINH NGHIỆM DÃ TẨU 2.500.000 kinh nghiệm [Cộng dồn].

Thất Đại Thành Thị

Thất Đại Thôn Huyện

Phần thưởng theo mốc:

Nhiệm vụ Phần Thưởng
Hoàn thành 10 nhiệm vụ không hủy trong ngày 390.000 EXP
Hoàn thành 20 nhiệm vụ không hủy trong ngày 780.000 EXP
Hoàn thành 30 nhiệm vụ không hủy trong ngày 1.170.000 EXP
Viên Kinh Nghiệm Đan
2.500.000 EXP cộng dồn
Hoàn thành 30 nhiệm vụ không hủy trong ngày
Hoàn thành 40 nhiệm vụ không hủy trong ngày 1.560.000 EXP
Mốc 30 khi làm xong sẽ nhận được cả 2 lượt EXP.

 

Phẩn thưởng mốc đối với server đồ hoàng kim môn phái 8000 nhiệm vụ dã tẩu
Mốc
Phần thưởng
100
Phúc Duyên Lộ, Thiết La Hán
500
Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch
1000
Tẩy Tủy Kinh , Bàn Nhược Tâm Kinh,Võ Lâm Mật Tịch
2000
Các mảnh trang bị Hiệp Cốt, Nhu Tình (Thu thập đủ chế tạo trang bị Hiệp Cốt, Nhu Tình)
3000
Các mảnh Định Quốc ngẫu nhiên (Áo, Mũ, Giầy, Đai, Bao Tay )
4000
Đại Thành bí kíp 120
5000
Các Mảnh An Bang ngẫu nhiên (Ngọc bội, dây chuyền, 2 nhẫn thủy hỏa)
6000
Các Mảnh An Bang ngẫu nhiên (Ngọc bội, dây chuyền, 2 nhẫn thủy hỏa)
7000
Các Mảnh An Bang ngẫu nhiên (Ngọc bội, dây chuyền, 2 nhẫn thủy hỏa)
8000
Hoàng Kim Môn phái Trang Bị Bảo Rương (ngẫu nhiên -  vĩnh viễn trang bị)
- Lưu ý: Các mốc chủ yếu của dã tẩu là 8000 16000 24000
- Các mốc nhỏ sẽ là nguyên liệu của các tính năng sau này
 

 

Phần thưởng vật phẩm có thể ngẫu nhiên ra trong từng nhiệm vụ
Lưu Tinh. Đao pháp
Thiên Vương Thương pháp. Quyển 2
Thiếu Lâm Côn pháp. Quyển 2
Thái Cực Quyền Phổ. Quyển 3
Thiên Vương Chùy Pháp. Quyển 1
Phổ Độ Mật Tịch
Cái Bang Chưởng Pháp
Thúy Yên Đao pháp
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thái Cực Kiếm Phổ. Quyển 2
Thúy Yên Song đao
Lam Thủy Tinh
Tẩy Tủy Kinh
Phi Tiêu thuật. Cửu Cung Phi Tinh
Tử Thủy Tinh
Nga Mi Phật Quang Chưởng Mật Tịch
Ngũ Độc Chưởng Pháp. Quyển 1
Lục Thủy Tinh
Diệt Kiếm Mật Tịch
Ngự Lôi thuật
Tinh Hồng Bảo Thạch
Cái Bang Côn pháp
Ngự Phong thuật
Tiên Thảo Lộ
Tụ Tiễn thuật. Bạo Vũ Lê Hoa
Thiên Vương Đao pháp.Quyển 3
Thư đặc xá triều đình
Phi Đao thuật. Nhiếp Hồn Nguyệt ảnh
Ngũ Độc Đao pháp. Quyển 2
Thiết La Hán
Võ Lâm Mật Tịch
Thiếu Lâm Đao pháp. Quyển 3
Phúc Duyên Lộ (Đại)
Vân Long Kích. Mâu pháp
Hãm Tĩnh thuật.Loạn Hoàn Kích
Phi Phong
Độc Phòng hoàn
Ngũ Độc Nhiếp Tâm thuật. Quyển 3
Đại Lực hoàn
Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
Ngự Tâm thuật
Phi Tốc hoàn
Thiệp màu
Nhiếp Hồn. Chú thuật
Bách Quả Lộ
Thiệp Như ý
Thiếu Lâm Quyền Pháp. Quyển 1
Trường Mệnh hoàn
Tâm Tâm Tương ánh phù
Cao Thiểm hoàn
Gia Bào hoàn
 
Thiên sơn Bảo Lộ
Phúc Duyên Lộ (Trung)
 
Cao Trung hoàn
Pháo Hoa
 
Băng Phòng hoàn
Lôi Phòng hoàn
 
Mai Khôi Hoa Vũ
Hỏa Phòng hoàn