Sự Kiện Đua Top Cấp Độ 110 &120 (Máy Chủ Mới)


Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện: 

Bắt đầu sự kiện: Kể từ khi khai mở chính thức ''Minh Long''.
Kết thúc sự kiện:
 Đến khi có người nhận thưởng.

Nội Dung Sự Kiện Cấp Độ 110:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 3 người chơi nào đạt chạm mốc cấp độ 110 đầu tiên và thứ hai sẽ nhận được phần thưởng tương ứng theo từng thứ hạng.

Hình thức xếp hạng:
 Dựa vào Bảng xếp hạng TOP 10 thế giới khi có 2 cao thủ đạt cấp độ 110.
Lưu ý:

Nếu có từ 2 - 3 người chơi cùng lúc đạt cấp độ 110, BQT sẽ xét dựa theo Level và EXP của nhân vật để xác định vị trí thứ 1 - 2.

Phần Thưởng: 

Xếp Hạng Phần Thưởng

Hạng 1

 • 01 Thần Mã Bôn Tiêu
  Danh Hiệu Độc Bộ Thiên Hạ
  (Tác dụng + 200 máu - HSD 1 Tháng)

Hạng 2

 • 01 Thần Mã Phi Vân

 • Danh Hiệu Giang Hồ Đại Hiệp
  (Tác dụng làm đẹp nhân vật - HSD 1 tháng)

 

Nội Dung Sự Kiện Cấp Độ 120:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 3 người chơi nào đạt chạm mốc cấp độ 120 đầu tiên và thứ hai sẽ nhận được phần thưởng tương ứng theo từng thứ hạng.

Hình thức xếp hạng:
 Dựa vào Bảng xếp hạng TOP 10 thế giới khi có 2 cao thủ đạt cấp độ 120.
Lưu ý:

Nếu có từ 2 - 3 người chơi cùng lúc đạt cấp độ 120, BQT sẽ xét dựa theo Level và EXP của nhân vật để xác định vị trí thứ 1 - 2.

Phần Thưởng: 

Xếp Hạng Phần Thưởng

Hạng 1

 • 01 Thần Mã Bôn Tiêu [Cấp 2] 

 • (có thêm dòng  ẩn 2 KTC +10%) 

 • Vòng Sáng Tung Hoành Thiên Hạ

  (Tác dụng + 200 máu - HSD 1 Tháng)

Hạng 2

 • 01 Thần Mã Bôn Tiêu [Cấp 1] 
  Vòng Sáng Thiên Hạ Vô Địch
  (Tác dụng làm đẹp nhân vật - HSD 1 tháng)