[Đại Vương] Boss Tiểu Hoàng Kim

Tính Năng Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Các hoạt động đều được hệ thống tùy chọn diễn ra vào một khung giờ duy nhất 19h45 – 20h45
Hằng ngày và sẽ có thông báo trên tần sô thế giới lúc 19h30 hoạt động diễn ra để quý nhân sỹ có thể chuẩn bị .
Phần thưởng các hoạt động sẽ được cập nhật cân chỉnh cho phù hợp với tiến độ phát triển của sever lúc khai mở hoạt động.

Boss Tiểu Hoàng Kim 10 boss tiểu.

  • Boss tồn tại 60 phút sau khi không bị tiêu diệt sẽ biến mất.

Địa điểm xuất hiện: 

- Xuất hiện tại các bản đồ Môn Phái. Sử dụng Thần Hành Phù  di chuyển vào bản đồ Môn Phái.

Mỗi Boss đại diện cho 1 môn phái, nơi xuất hiện cũng là nơi thuộc môn phái của Boss. Ví dụ boss đường môn xuất hiện ở môn phái đường môn tại các toạ độ sau:

Thiên Vương Thiếu Lâm Đường Môn Ngũ Độc Nga Mi
 186/192 187/183  493/ 334  176 /223  258/ 314
 192 210 218 166  478/ 336  222/ 200  281/ 304
 213 208  241 191  465 352 215 187  218 311
 237 201 178 198  512 303 150 178  209 314
 233 190 167 194  523 291  191 171  231 335
Xuất hiện thập đại môn phái
Thuý Yên Thiên Nhẫn Cái Bang Võ Đang Côn Lôn
 55 70  196 203  195 212  186 212  172 190
 77 94  212 202  195 206  209 213  181 204
 76 103  195 195  199 188  216 208  209 207
 34 87  205 192  186 180  232 197  211 215
 58 103  211 191  169 195  236 186 206 188


Ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần Thưởng(ngẫu nhiên) Hình ảnh Ghi Chú
Bí Kíp Môn Phái Xác xuất
Kim Nguyên  Bảo Xác xuất
Ngựa 80
 
Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Thường  Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  Xác xuất
Thiết La Hán Xác xuất
Lam Thủy Tinh  Xác xuất
Lục Thủy Tinh  Xác xuất
Tử Thủy Tinh  Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Đại Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Trung Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Tiểu Xác xuất
Tinh Hồng Bảo Thạch  Xác xuất
Võ Lâm Mật Tịch  Xác xuất
Tẩy Tủy Kinh  Xác xuất
Đại Lực Hoàn  Xác xuất
Phi Tốc Hoàn  Xác xuất