[New] Loạn Chiến Cổ Mộ

Cách thức tham gia và Phần thưởng:

Cách thức tham gia : Tới Tương Dương 196/207 Gặp NPC Sứ Giả Loạn Chiến.

Thời gian báo danh : 22h05 (các tối thứ 2 + Thứ 4 + Thứ 6)

Sau khi báo danh sẽ được chuyển vào map "Loạn Chiến".

Hiện chỉ áp dụng tính năng này với 2 máy chủ Minh Vương + Đại Vương

- Sau khi Hết thời gian báo danh tất cả sẽ có 3 giây bất tử và chuyển qua trạng thái "Chiến Đấu" 100% đập nhau tới khi nào hết giờ hoặc "về thành dưỡng sức"

Mô tả trạng thái "Chiến Đấu" :

 

- KHÔNG HIỂN THỊ : Tên Nhân Vật, Tên Bang Hội, Vòng Sáng.

- KHÔNG THỂ SỬ DỤNG : Tán Gẫu, Tổ Đội, Thay đổi trạng thái PK.

- Tất cả các nhân vật tham gia đều có hình dạng giống nhau.

- Chỉ tham gia được 1 acc/PC khi vào Loạn chiến.

- Tối thiểu 10 nhân vật trở lên hoạt động mới bắt đầu

 

 

Bảo Rương Loạn Chiến sẽ xuất hiện vào lúc sau khi kết thúc báo danh 2-3' các bạn có thể mở bảo rương.

Lưu ý :

- Khi "Bảo Rương Loạn Chiến" xuất hiện là các bạn có thể mở rương.

- Mở  "Bảo Rương Loạn Chiến" sẽ chiến thắng và nhận được phần thưởng.

- Hình thức mở "Bảo Rương Loạn Chiến" sẽ giống nhặt Quả Huy Hoàng (Thúy Yên vẫn có thể tàng hình nhặt được)

- Có thể sử dụng thuốc lắc thoải mái.

 

- Ai mở được Bảo Rương Loạn Chiến hoạt động sẽ kết thúc.

- Nếu hết giờ chưa ai mở được Bảo Rương Loạn Chiến thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài và hoạt động cũng sẽ kết thúc.

 Phần thưởng khi mở thành công bảo rương :

Giết một người sẽ nhận được 500.000 Kinh Nghiệm.

Phần thưởng (mặc định)

Hình Ảnh

+5 viên kinh nghiệm (Loạn chiến)

100tr EXP (khi sử dụng)

(áp dụng minh vương)

2 bộ Thủy Tinh

Ngẫu nhiên HT 3,4,5,6,7

(có hoặc không)

+ Ngẫu nhiên VLMT + TTK

(có hoặc không)