Tuần Lễ tháng 3 - Trao Yêu Thương (Dược Vương)

 

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

  • Bắt đầu: Từ Sau bảo trì ngày 09/03/2023 (17h30) 
  • Kết thúc: 00h00 - 31/03/2023 - Sẽ đóng chức năng tại NPC Sứ giả Sự kiện.
  • Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh
Vị Trí
NPC Sự Kiện
Tương Dương
(197/200)
Phượng Tường
(198/200)
Ba Lăng Huyện
(202.198)
Ba Lăng Huyện
(202/200)
Nộp vật phẩm đua top cá nhân.
Xem chi tiết phần thưởng bên dưới.
Hạn nộp đến 23h59 phút ngày 30/03/2022.

Điều kiện tham gia 

  1. Sever phải đạt đủ tổng 50.000 event (toàn sever trở lên)
  2. Cá nhân nộp thiếu thiểu 4000 cái trở lên mới được Set tham gia đua cá nhân
 
Bó Hoa Hồng
<Cá nhân>

 

Top 1:

8 viên HT 8 + 10 Phụng Hoàng Thạch 

+01 Rương HKMP vĩnh viễn (vũ khí) + 01 Món hạn chế tự chọn (HSD: 30 ngày)

Top 2:

5 viên HT 8 + 7 Phụng Hoàng Thạch +01 Rương HKMP vĩnh viễn (trang bị) + 01 Món hạn chế tự chọn (HSD: 15 ngày)

Top 3:

3 viên HT 8 + 5 Phụng Hoàng Thạch + 01 Rương HKMP (30 ngày)

Note: Rương vũ khí được chọn vũ khí tùy thích, Rương trang bị được chọn phái và hệ của phái đó (ngẫu nhiên ra đồ hệ phái đó)

 Hình Minh Họa

Chỉ top 1 mới nhận được danh hiệu này.

1 Danh Hiệu - Bách chiến bách thắng
[Kĩ năng võ công vốn có +1 - HSD 20 ngày]

Nguyên Liệu:

Vật phẩm
Cách thu thập
Ghi Chú
 
Cành Hoa Cúc 
 
  Tiền Vạn
 
Sử dụng nhận được:  điểm EXP (tùy cấp độ)
Tối đa 2000 vật phẩm/ nhân vật.
 
 Cành hoa Hồng
 
1 Tiền Đồng
Sử dụng nhận được: điểm EXP (tùy cấp độ)
Tối đa 3000 vật phẩm/ nhân vật. 
Giấy gói hoa
20 Điểm Tống Kim 
Đổi tại NPC Tống kim

VẬT PHẨM NGẪU NHIÊN KHI SỬ DỤNG:

Vật phẩm ngẫu nhiên sử dụng
Bôn Tiêu
Phi Vân Thần Mã
Chiếu Dạ
Xích Thố
Thần Bí Khoáng Thạch
Mảnh Bổ Thiên Thạch (Trung)
Khi ăn bánh thứ 2999 sẽ 100% nhận 01 mảnh HKMP ramdon
(ngẫu nhiên rớt:
mảnh Lăng Nhạc Ngọc Bội, Kiếm Lăng Nhạc, Dây Truyền Cập Phong v..v)
Tử Thủy Tinh
Huyền Tinh 2 - Huyền Tinh 8
Lam Thủy Tinh
Đồ Phổ Định Quốc
 Lục Thủy Tinh
 Đồ Phổ An Bang
Phúc Duyên
 Võ lâm mật tịch, TẨY TỦY KINH
 Long Huyết Hoàn
Đại Thành bí kíp 90
MẶT NẠ LONG CHÂU, ĐỒ PHỔ HKMP
Quế Hoa Tửu
Tiên Thảo Lộ
Mảnh Hiệp Cốt Ngọc Bội
Tinh Hồng Bảo Thạch
Mảnh Áo Nhu Tình
Tiên Thảo Lộ Đại
Đồ Phổ Định Quốc
Ngũ Hành Kỳ Thạch (đổi nhất kỷ)
Thiên Cơ Lệnh
Sát Thủ Giản, Phụng Hoàng Thạch, Mảnh Vô Danh Giới Chỉ
v...v (các vật phẩm khác)

Phần thưởng ĐẠT MỐC VẬT PHẨM:

 
 
Phần Thưởng Khi Đạt Mốc 3000 cái
Phần Thưởng
Bảo rương 3000 [Tự chọn vật phẩm]
HSD: Ngày kết thúc Event
Phần Thưởng Khi Đạt Mốc 6000 cái Phần Thưởng
Vòng Sáng Siêu Đẹp + 300 SL
(HSD 20 Ngày)
Bảo rương 6000 [Tự chọn vật phẩm]
HSD: Ngày kết thúc Event
------------------
100% nhận 02 điểm tiềm năng và 10 điểm kĩ năng 
Phần Thưởng Khi Đạt Mốc 9000 cái
Phần Thưởng
Tỉ lệ 100% (ngẫu nhiên KTC 3 - 7%)
[HSD: 35 ngày]
Phần Thưởng Khi Đạt Mốc 9000 cái
(giới hạn 20 người đầu tiên)
Phần Thưởng
NGẪU NHIÊN 1 TRONG 4 VẬT PHẨM DƯỚI  ĐÂY: 
 
[HSD: 30 ngày kể từ khi mở rương]
(ngẫu nhiên 1 trong 21 món trang bị hạn chế HKMP có hạn sử dụng 30 ngày cho trang bị)
---------------------------
[HSD: 30 ngày kể từ khi mở rương]
(tùy chọn 1 món HKMP theo phái và hệ ngẫu nhiên trang bị có hạn sử dụng 30 ngày)
--------------------------------------------------
01 Ấn Kháng Tất cả 30 ngày
01 Ấn Công kick kỹ năng 30 ngày
-------------------------------------
 
Mốc người sử dụng cái bánh thứ 10.000
(tính toàn sever)
Phần Thưởng
04 viên Huyền Tinh 8