Vui Tết Trung Thu 2022 (Đại Vương)

 

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

  • Bắt đầu: Từ Sau bảo trì ngày 11/09/2022 (17h30)
  • Kết thúc: 24h00 - 30/09/2022 - Sẽ đóng chức năng tại NPC Sứ giả Sự kiện.
  • Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh
Vị Trí
NPC Sự Kiện
Tương Dương
(197/200)
Phượng Tường
(198/200)
Ba Lăng Huyện
(202.198)

Nguyên Liệu:

Vật phẩm
Cách thu thập
Ghi Chú
 
Bánh Đậu Xanh
 Mua Trực tiếp tại NPC Bằng Tiền Vạn
 
Sử dụng nhận được: 500.000 điểm EXP
Tối đa 2000 vật phẩm/ nhân vật.
 
Bánh Thập Cẩm
 Mua Trực tiếp tại NPC Bằng Tiền Đồng
Sử dụng nhận được: 700.000 điểm EXP
Tối đa 2000 vật phẩm/ nhân vật.
 

GHÉP TRANH TIÊN VŨ

Ghép tranh
Ghép Tranh Vân Du Hoặc Tiên Vũ

 

Ghép Tiên Vũ nhận 50.000.000 EXP/1 bộ + 01 Phụng Nguyệt Quả Dung

Ghép Vân Du nhận 50.000.000 EXP/1 bộ + 01 Cống Nguyệt Phù Dung

Sử dụng bánh nhận được Điểm Tiềm Năng Hoặc Điểm Kĩ Năng.

Lưu ý quan trọng: Khi ghép mảnh không được xếp chồng. Xếp chồng bị mất BQT không chịu trách nhiệm hoàn lại vật phẩm. vì đã thông báo trước.

 

 

VẬT PHẨM SỬ DỤNG:

Bánh Tiền vạn
Phần Thưởng Khi Sử Dụng
Bánh Đậu Xanh
Phần Thưởng
Hình Ảnh
Ghi Chú
Bảo Rương HC NT PT
Bảo rương Hiệp cốt mở ra nhận random mảnh Hiệp cốt nhu tình phong tình
 
Bánh Thập Cẩm
Vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới
Phần Thưởng
Khi Sử Dụng
Bánh Tiền Đồng
Hình Ảnh
Công Dụng
Rất nhiều công dụng. 
THBT
Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Bảo rương Bí Kíp 90
Dùng nhận được 1 trong các loại bí kíp môn phái.
Phúc Duyên
Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Võ Lâm Mật Tịch
Dùng tăng 1 điểm kĩ năng
Tẩy Tủy Kinh
Dùng Tăng 5 điểm tiềm năng
Sơ Đề 
Dùng hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.
TTL Tiểu
Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Tiên Thảo Lộ
Nội 8 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Quế Hoa Tửu
Nội 30 phút, mình cùng đồng đội tăng 20 điểm may mắn.
Thiên Sơn 
Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. 
Lễ Bao Lag
Sử dụng nhận lấy Thuốc Lag Tống Kim.
Huyền Tinh
Ngẫu nhiên Huyền Tinh [1,2,3,4,5,6,7,8]
"Càng cao càng hiếm"
Đồ Phổ
Ngẫu nhiên Đồ Phổ Định Quốc- Đồ Phổ An Bang
Mảnh HC
Bảo rương Hiệp cốt mở ra nhận random mảnh Hiệp cốt nhu tình
Trang bị HC/NT/PT
Rương trang bị Hiệp cốt - nhu tình - phong tình (vĩnh viễn)
Lễ bao KP
Túi lễ bao Kim Phong (Mở ra ngẫu nhiên 1 trang bị kim phong 5 ngày)
Nhất Kỷ
Nhất Kỷ càn Khôn phù (15 ngày) +1 kĩ năng
Đại Thành 90
Sử dụng max 1 kỹ năng 90
  Lồng Đèn Ngẫu nhiên Tranh vân Du Tiên Vũ
 
Phần Thưởng Khi Đạt Mốc 2000 cái
Phần Thưởng
Vòng Sáng Siêu Đẹp + 200 SL
(HSD 20 Ngày)
Huyền Tinh 3, 4,5,6,7,8
[Tỉ Lệ Ramdon]
+ 300.000.000 EXP (cộng dồn)
==========================
30 người đầu tiên đạt mốc sẽ nhận được 01 bảo rương FF loại 2 
(ngẫu nhiên thuộc tính và hệ các loại FF cấp 3 - cấp 4 - cấp 5) 
(HSD 90 ngày)
02 bảo rương trang bị NT/HC/PT ngẫu nhiên trang bị vĩnh viễn
  (chỉ áp dụng 30 người đầu tiên)
==========================

 

(Bánh Trung Thu Tiềm Năng : sử dụng nhận 1 điểm Kỹ năng, Mỗi năm được sử dụng 2 Vật phẩm)
(Chỉ áp dụng cho 50 người đầu tiên)

(Bánh Trung Thu Kĩ Năng : sử dụng nhận 5 điểm tiềm năng, Mỗi năm được sử dụng 2 Vật phẩm).

(Chỉ áp dụng cho 50 người đầu tiên)

==============================

Lồng Đèn Cá Chép( Random nhận được 1 trong 3 loại + 700, + 500, + 1000 điểm sinh lực)
[Tỉ Lệ 80% Nhận được] HSD: 20 ngày.

(Chỉ áp dụng cho 50 người đầu tiên)