Sự kiện nhà giáo việt nam (Minh Vương)

 

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

 • Bắt đầu: Từ Sau bảo trì ngày 06/11/2022 (17h30) 
 • Kết thúc: 00h00 - 27/11/2022 - Sẽ đóng chức năng tại NPC Sứ giả Sự kiện.
 • Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh
Vị Trí
NPC Sự Kiện
Tương Dương
(197/200)
Phượng Tường
(198/200)
Ba Lăng Huyện
(202.198)
Ba Lăng Huyện
(202/200)
Nộp vật phẩm đua top bang hội/ cá nhân.
Xem chi tiết phần thưởng bên dưới.
Hạn nộp đến 23h59 phút ngày 26/11/2022.

Điều kiện tham gia bang hội:

 1. Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Minh Vương, Minh Long
 2. Bang hội đạt điều kiện trên 80 nhân số.
 3. Bang hội Có ít nhất 50 Nhân vật đạt đẳng cấp 85 trở lên.
 4. Không chấp nhận các bang hội Clone, bang ảo với mục đích không tốt.
 5. Chỉ những Bang hội có tham gia các hoạt động tại Server theo sự ghi nhận của BQT.
 6. BQT có quyền xem xét xem bang hội đó có đủ điều kiện nhận thưởng hay không.
 7. Sever phải đạt đủ tổng 30.000 event đối với cá nhân. và 60.000 event đối với Bang Hội. (mới kick hoạt sự kiện)
 8. Tối thiểu bang hội phải nộp 15.000 cái Event bang hội trở lên mới đủ điều kiện.

Nguyên Liệu:

Vật phẩm
Cách thu thập
Ghi Chú
 
Tranh Tôn Sư
 01 Bút Lông + Tiền Vạn
 
Sử dụng nhận được: 600.000 điểm EXP
Tối đa 2000 vật phẩm/ nhân vật.
 
Tranh Trọng Đạo
01 Bút Lông + 1 Tiền Đồng
Sử dụng nhận được: 900.000 điểm EXP
Tối đa 2000 vật phẩm/ nhân vật. 
 
Có thể mua nhanh trực tiếp giá 3xu
Bút Lông
Đổi tại NPC Tống Kim 20 điểm /1 cái
vật phẩm nguyên liệu

Sổ đầu bài

Ăn vật phẩm từ Tranh Trọng đạo có tỉ rớt
Sử dụng được kinh nghiệm 1.300.000 điểm EXP
vật phẩm sử dụng đua top sổ đầu bài
 

Đua TOP Cá nhân và Bang Hội: 

Vật Phẩm
Cách Thu Thập
Ghi Chú
 
Giấy trắng
- Sử dụng Event.
- Tham gia tất cả các hoạt động Game nhận được.
+Vượt Ải thành công:+2 cái
+TK(thắng)trên 10000 điểm:+2  cái
+TK(thua)trên 10000 điểm:+1 cái
+Boss Đại tiêu diệt:+10 cái
+Boss Tiểu tiêu diệt:+5 cái
+ Đua Ngựa Sa Mạc: + 2 cái (ngẫu nhiên top 1 - 10)
Vật phẩm 
Đua Top Cá Nhân
 
Mực
- Sử dụng Event.
- Tham gia tất cả các hoạt động Game nhận được.
+Dã tẩu: hoàn thành 30nv không hủy bỏ +10 cái
+Vượt Ải thành công:+10 cái
+TK(thắng)trên 10000 điểm:+10 cái
+TK(thua)trên 10000 điểm:+5 cái
+Boss Đại tiêu diệt:+30 cái
+Boss Tiểu tiêu diệt:+15 cái
+ Đua Ngựa Sa Mạc: +10 cái (ngẫu nhiên top 1 - 10)
Vật phẩm 
Đua Top Bang Hội
 
 

VẬT PHẨM SỬ DỤNG:

Bánh Tiền vạn
Phần Thưởng Khi Sử Dụng
Bánh K Vạn
Phần Thưởng
Hình Ảnh
Ghi Chú
Bảo Rương HC NT PT
Bảo rương Hiệp cốt mở ra nhận random mảnh Hiệp cốt nhu tình phong tình
 
Bánh Tiền Đồng
Vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới
Phần Thưởng
Khi Sử Dụng
Bánh Tiền Đồng
 
Hình Ảnh
Công Dụng
Rất nhiều công dụng. 
THBT
Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Bảo rương Bí Kíp 90
Dùng nhận được 1 trong các loại bí kíp môn phái.
Phúc Duyên
Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Võ Lâm Mật Tịch
Dùng tăng 1 điểm kĩ năng
Tẩy Tủy Kinh
Dùng Tăng 5 điểm tiềm năng
Sơ Đề 
Dùng hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.
TTL Tiểu
Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Tiên Thảo Lộ
Nội 8 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Quế Hoa Tửu
Nội 30 phút, mình cùng đồng đội tăng 20 điểm may mắn.
Thiên Sơn 
Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. 
Lễ Bao Lag
Sử dụng nhận lấy Thuốc Lag Tống Kim.
Huyền Tinh
Ngẫu nhiên Huyền Tinh [1,2,3,4,5,6,7,8]
"Càng cao càng hiếm"
Đồ Phổ
Ngẫu nhiên Đồ Phổ Định Quốc- Đồ Phổ An Bang
Mảnh HC
Bảo rương Hiệp cốt mở ra nhận random mảnh Hiệp cốt nhu tình
Trang bị HC/NT/PT
Rương trang bị Hiệp cốt - nhu tình - phong tình (vĩnh viễn)
Lễ bao KP
Túi lễ bao Kim Phong (Mở ra ngẫu nhiên 1 trang bị kim phong 5 ngày)
Nhất Kỷ
Nhất Kỷ càn Khôn phù (15 ngày) +1 kĩ năng
Đại Thành 90
Sử dụng max 1 kỹ năng 90
Đồ phổ
Ngẫu nhiên đồ phổ HKMP 
Mặt nạ
Ngẫu nhiên mặt nạ mang vào đẹp trai
Thần bí khoáng thạch
 
Phần Thưởng Khi Đạt Mốc 2000 cái
Phần Thưởng
Vòng Sáng Siêu Đẹp + 300 SL
(HSD 20 Ngày)
Huyền Tinh 3, 4,5,6,7,8 
[Tỉ Lệ Ramdon]
1 Set 4 MÓN an bang   (7 ngày)
[Tỉ Lệ Ramdon]
=================
+ 300.000.000 EXP (cộng dồn)
Tỉ Lệ 100% Nhận được

 

(Sách văn học : sử dụng nhận 1 điểm Kỹ năng, Mỗi năm được sử dụng 2 Vật phẩm)

[Tỉ Lệ 100% Nhận được]

 

(Sách toán học : sử dụng nhận 5 điểm Tiềm Năng, Mỗi năm được sử dụng 2 Vật phẩm)
[Tỉ Lệ 100% Nhận được]

Sổ đầu bài
TOP 10
Xem BXH tại thẩm thăng Y
=========
Sử dụng đạt 300 cái sẽ nhận 01
Huân chương nhà giáo
(option Sinh lực + KTC ngẫu nhiên)
HSD: 15 ngày.
Khi sử dụng từ Vật phẩm thứ 300 trở đi sẽ không có EXP.
- Bảng Xếp hạng 10 người chơi sử dụng nhiều Sổ Đầu Bài nhất sẽ nhận được các phần quà:
 • Hạng 1: 5 Bảo rương Cực Phẩm Nhu Tình-HC-ĐQ(vĩnh viễn thuộc tính ngẫu nhiên)
 • Hạng 2: 3 Bảo rương Cực Phẩm Nhu Tình-HC-ĐQ(vĩnh viễn thuộc tính ngẫu nhiên)
 • Hạng 3: 2 Bảo rương Cực Phẩm Nhu Tình-HC-ĐQ(vĩnh viễn thuộc tính ngẫu nhiên)
 • Hạng 4-10: 1 Bảo rương Cực Phẩm Nhu Tình-HC-ĐQ(vĩnh viễn thuộc tính ngẫu nhiên)
 • Tối thiểu cần đạt 400 Sổ Đầu Bài Trở Lên để tham gia TOP

TOP 50 NGƯỜI ĐẠT MỐC NHANH NHẤT:

Bánh Tiền Đồng
Phần Thưởng
Hình Ảnh
Ghi Chú
Dành cho người 1- 30 đầu tiên
Đạt mốc 2000 Bánh Tiền Đồng
03 rương Trang bị HC/NT/PT
01 hộp FF [cấp 3]
(mở ra ngẫu nhiên FF 4,5,6 - HSD 40 ngày)

01 Rương An Bang (1 món)

Ngẫu nhiên HSD  7 ngày

Dành cho người 31 - 50 người đầu tiên

Đạt mốc 2000 Bánh Tiền Đồng

03 rương Trang bị HC/NT/PT
01 hộp FF [cấp 3]
(mở ra ngẫu nhiên FF 4,5,6 - HSD 40 ngày)

ĐUA TOP CÁ NHÂN + ĐUA TOP BANG HỘI:

TOP
Phần Thưởng Phần Thưởng
TOP CÁ NHÂN
(Nộp tối thiểu 20k Event trở lên)
1 Danh Hiệu 
[ 20% Công Kích Kỹ Năng - HSD 20 ngày ] 
TOP 1:  Nhận 01 Danh Hiệu 
✿Xét duyệt  1 trong các phần thưởng bên dưới. 
01 Ngựa Bôn Tiêu
(Xuống ngựa không mất hiệu ứng) 
01 Hoàng Kim Ấn vĩnh viễn (KTC 15%)
01 Set Trang Bị Phong Tình ngẫu nhiên optipon
01 Set Trang Bị Nhu Tình ngẫu nhiên option

1 Set An Bang Vĩnh Viễn MAXOPTION

01 Bảo Rương HKMP Vũ Khí Tự chọn - ngẫu nhiên Option 
(Hạn Sử Dụng 60 ngày)
01 Bảo Rương HKMP Trang Bị (được chọn phái ngẫu nhiên vật phẩm)
ngẫu nhiên Option (Hạn Sử Dụng 60 ngày)
TOP 2:  Nhận phần thưởng còn thừa lại của top 1 đã chọn
TOP 3:  Nhận phần thưởng còn thừa lại của top 2 đã chọn
(Ngoài ra top 1 2 3 được nhận thêm 5 - 4 - 3 viên thần bí khoáng thạch  )
theo thứ tự giảm dần top 1 -> 3.
 
TOP Bang Hội
(Nộp tối thiểu 15k Event trở lên)

 

✿Xét duyệt  1 trong các phần thưởng bên dưới. 
01 Ngựa Bôn Tiêu
(Xuống ngựa không mất hiệu ứng) 
01 Hoàng Kim Ấn vĩnh viễn (KTC 15%)
01 Set Trang Bị Phong Tình ngẫu nhiên optipon
01 Set Trang Bị Nhu Tình ngẫu nhiên option
01 Bảo Rương HKMP Vũ Khí Tự chọn - ngẫu nhiên Option 
(Hạn Sử Dụng 60 ngày)
01 Bảo Rương HKMP Trang Bị (được chọn phái ngẫu nhiên vật phẩm)
ngẫu nhiên Option (Hạn Sử Dụng 60 ngày)
TOP BANG 2:  Nhận phần thưởng còn thừa lại của top 1 đã chọn
TOP BANG 3:  Nhận phần thưởng còn thừa lại của top 2 đã chọn