Mã Đại Sư Nâng Cấp Ngựa + [Shop] Lục Bảo Châu

Cập nhật 2 tính năng [shop lục bảo châu] và nâng cấp ngựa tại NPC Mã đại sư.

Nội dung: Áp dụng máy chủ Long Vương (sau bảo trì ngày 20/2/2023)

SHOP Lục bảo châu đổi các vật phẩm quý hiểm tại Tọa độ ba lăng huyện 203.198

Giá lục bảo châu có thể thay đổi giá tùy vào tình hình thực trạng của từng Sever (GM sẽ đăng thông cáo tại Fanpage trước khi có thay đổi)

NÂNG CẤP NGỰA:

Mã Đại sự tại tọa độ Ba Lăng Huyện 205.199 có tính năng ép ngựa.

Nâng cấp Thần mã Bôn Tiêu [cấp 3]

NPC ép ngựa

Yêu cầu Sau khi ép

Ép xịt chỉ mất nguyên liệu không mất ngựa. Mỗi lần xịt sẽ tăng thêm % cơ hội thành công lượt kế tiếp.

Thuộc tính KTC ngẫu nhiên 1 - 10%

Yêu cầu: 03 Thủy Tinh + 01 Ngọc Hồng Lựu + 200 Tiền đồng + 2000 vạn + 03 Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật 
Có thể trùng luyện nếu muốn thay đổi Option KTC (dùng Kim Tê HSD)