Hướng Dẫn Nạp Chuyển Khoản

Thông tin chuyển khoản: 

 

Nội Dung chuyển khoản
VLHU TAIKHOANGAME
Ví dụ: vlhu testgame1
(Trong đó: testgame1 là id đăng nhập, 
vlhu là cú pháp bắt buộc. Xem mẫu ví dụ ở trên)
Khi bạn ghi đúng cú pháp và id đăng nhập hệ thống sẽ tự duyệt  Auto 24/7 trong 1 phút
mà không cần chờ AD xử lý.

Hình thức nạp Tiền Đồng bằng chuyển khoản:

Mệnh Giá Tỉ Giá Quy Đổi KM 10 - 50%
50.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ  x10% khuyến mãi
1.100.000 VNĐ đến 1.900.000 VNĐ  x15% khuyến mãi
Từ 2.000.000 VNĐ < 20.000.000 VNĐ x20% khuyến mãi
Từ 20.000.000 VNĐ < 50.000.000 VNĐ x25% khuyến mãi
50.000.000 VNĐ < 75.000.000 VNĐ x30% khuyến mãi
75.000.000 VNĐ < 100.000.000 VNĐ x35% khuyến mãi
100.000.000 VNĐ < 150.000.000 VNĐ x40% khuyến mãi
150.000.000 VNĐ < 200.000.000 VNĐ x45% khuyến mãi
200.000.000 VNĐ Trở lên (tối đa) x50% khuyến mãi
Tỉ lệ quy đổi 10.000 vnđ = 20 tiền đồng (chưa kèm khuyến mãi)
Mốc cao nhất x50% khuyến mãi. (kết thúc)
Sau khi nạp xong bạn có thể kiểm tra số dư tại website https://id.vlhoiucvn.com/login
Tiếp đó thoát game vào lại Tới Tiền Trang Lâm An để nhận Tiền Đồng.