Hướng Dẫn Nạp Chuyển Khoản

Thông tin chuyển khoản: 

 

Nội Dung chuyển khoản
VLHU TAIKHOANGAME
Ví dụ: vlhu testgame1
(Trong đó: testgame1 là id đăng nhập, 
vlhu là cú pháp bắt buộc. Xem mẫu ví dụ ở trên)
Khi bạn ghi đúng cú pháp và id đăng nhập hệ thống sẽ tự duyệt  Auto 24/7 trong 1 phút
mà không cần chờ AD xử lý.

Hình thức nạp Tiền Đồng bằng chuyển khoản:

Mệnh Giá Tỉ Giá Quy Đổi KM 10 - 30%
50.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ  x10% khuyến mãi
1.100.000 VNĐ đến 1.900.000 VNĐ  x15% khuyến mãi
Từ 2.000.000 VNĐ < 20.000.000 VNĐ x20% khuyến mãi
Từ 20.000.000 VNĐ < 50.000.000 VNĐ x25% khuyến mãi
50.000.000 VNĐ trở lên x30% khuyến mãi
Trường hợp các thành viên nạp các mốc 20tr vs 50tr trở lên. Nạp xong vui lòng liên hệ Fanpage để xử lý + Tiền.
Sau khi nạp xong bạn có thể kiểm tra số dư tại website id.vlhoiucvn.com. Hoặc xem lịch sử đã nạp trạng thái đã duyệt hay chưa.
Tiếp đó thoát game vào lại Tới Tiền Trang Lâm An để nhận Tiền Đồng.