ĐUA THUYỀN PHONG LĂNG ĐỘ

ĐUA THUYỀN PHONG LĂNG ĐỘ

Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên

Phạm vị áp dụng tính năng: Máy Chủ Minh Vương - Minh Long

* Lưu ý :

 • Thời gian tham gia hoạt động : Toàn bộ giờ chẵn trong ngày (VD: 2h 4h 6h 8h v...v giờ chẵn)
 • Mỗi ngày tham gia 02 lần / 1 ngày.
 • Qua bến nhận 01 viên kinh nghiệm PLD.
 • Lệnh bài Phong Lăng Độ  có thể train trên bến thuyền hoặc mua từ Kỳ Trân Các
 • Boss xuất hiện: Thủy Tặc Đầu Lĩnh.

NPC Liên Quan: 

NPC Liên Quan Vị Trí

Thần hành phù hoặc đến bến PLĐ để tham gia

Phong Lăng Độ

Cách thức tham gia:
Đối thoại với NPC Lễ Quan để báo danh nộp lệnh bài phong lăng độ (mở bến 1 - bến 2). hoặc tới bản đồ Phong Lăng Độ (Long môn trấn -> Phong Lăng Độ gặp thuyền phu để đi)


Phần Thưởng khi Tiêu Diệt  Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh:

Phần Thưởng(ngẫu nhiên) Hình ảnh Ghi Chú
Kim Nguyên  Bảo Xác xuất
Ngựa 80
 
Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Thường  Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  Xác xuất
Thiết La Hán Xác xuất
Lam Thủy Tinh  Xác xuất
Lục Thủy Tinh  Xác xuất
Tử Thủy Tinh  Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Đại Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Trung Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Tiểu Xác xuất
Tinh Hồng Bảo Thạch  Xác xuất
Võ Lâm Mật Tịch  Xác xuất
Tẩy Tủy Kinh  Xác xuất
Đại Lực Hoàn  Xác xuất
Phi Tốc Hoàn  Xác xuất

PHONG LĂNG ĐỘ VIP - TỈ LỆ RƠI RA VLMT TTK 100%

 • Thời gian các chuyến PLĐ VIP: (tham gia cần 01  lệnh bài thủy tặc mua tại Kỳ trân các)
 • 13h00 : Các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần
 • 19h00 : Các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần
 • 23h00 : Các ngày thứ 3,5,7 trong tuần.
 • Lưu ý:   Chỉ mở bến 1 
 • Nội dung: Trên thuyền PLĐ sẽ xuất hiện 1 Boss Tiểu PLĐ, tiêu diệt sẽ rơi ra các vật phẩm sau:

 

Phần thưởng mặc định
Trang Bị Xanh Random
PHẦN THƯỞNG MẶC ĐỊNH
1 CUỐN VLMT HOẶC 1 CUỐN TẨY TỦY KINH (100% nhận được)
Phần thưởng ngẫu  nhiên
Phần Thưởng(ngẫu nhiên) Hình ảnh Ghi Chú
Kim Nguyên  Bảo Xác xuất
Ngựa 80
 
Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Thường  Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  Xác xuất
Thiết La Hán Xác xuất
Lam Thủy Tinh  Xác xuất
Lục Thủy Tinh  Xác xuất
Tử Thủy Tinh  Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Đại Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Trung Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Tiểu Xác xuất
Tinh Hồng Bảo Thạch  Xác xuất
Võ Lâm Mật Tịch  Xác xuất
Tẩy Tủy Kinh  Xác xuất
Đại Lực Hoàn  Xác xuất
Phi Tốc Hoàn  Xác xuất

 

Phần Thưởng Khi Đến Phong Lăng Độ Bờ Bắc:
1 viên kinh nghiệm đan mỗi viên chứa 40 000 000EXP.

Lưu ý:

 • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau.
 • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK.
 • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu.
 • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn.