[Hồi Hương] Săn Boss HK - CloseBeta nhận Voucher

SỰ KIỆN
SĂN BOSS HOÀNG KIM TEST
NHẬN TIỀN ĐỒNG OPEN
 

 

Sự kiện diễn ra giành cho các nhân sĩ võ lâm đi thu phục boss Đại Hoàng Kim có thể nhận được voicher đổi Tiền đồng. khi tham gia test game tại máy chủ mới ''Hồi Hương'

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia:

  • Bắt đầu các ngày:  Ngày 15/3/2023 - 17/03/2023 (3 ngày)
  • Công Thành ChiếnCông Thành Chiến

 

Thời gian xuất hiện

  • Boss Đại Hoàng Kim:
Thời gian  Vị trí
  • Thời gian: 20:00 đến 20:50
  • 5 phút sẽ xuất hiện 1 boss đại hoàng kim
Bản Đồ ngẫu nhiên hoặc Bản đồ PK
Được thông báo tại hệ thống kênh thế giới


Phần thưởng:
 Người chơi kết thúc Boss Đại Hoàng Kim có tỉ lệ rơi ra 1 đến 4 voucher Tiền đồng

Phần Thưởng
Voucher  Tiền đồng
01 voucher đổi = 100 tiền đồng

Lưu ý: 
Sau khi nhận được Voucher Tiền đồng...
Bắt Buộc đem đến NPC Quản Lý Sự Kiện CloseBeta 202/199 BA LĂNG HUYỆN trước 00h00 ngày 18/03/2023 mới được tính là hợp lệ.