[Hồi Hương] TỐNG KIM TEST - NHẬN THƯỞNG

CHIẾN THẦN TỐNG KIM - Nhận Tiền Đồng

Đua Top Tống Kim Nhận Thưởng Cực Lớn

Để góp phần khuấy động máy chủ Thử Nghiệm ''Hồi Hương'', BQT tổ chức sự kiện Chiến Thần Tống Kim để các chư vị bằng hữu thể hiện được trình độ PK thượng thừa của mình, qua đó giành lấy những phần thưởng giá trị. 

Giành cho tất các nhân sĩ tham gia Test game vào lúc 20h50 ngày 15/03 - 17/03/2023 (3 ngày liên tiếp) đều có thể tham gia báo danh.

  • Thời gian bắt đầu: Vào 21h00 các ngày sự kiện
  • Địa điểm tham gia: Chiến Trường Tống Kim


Điều kiện tham gia:
 

  • Giành cho tất các nhân sĩ tham gia Test game có thể than gia báo danh đua tóp.
  • Số lượng người chơi mỗi bên đạt trên 30 người
  • Thể thức cừu sát .


Hệ thống sẽ lấy tin tức tự động. các bạn có thể chụp ảnh lại để đối xứng nếu như không thấy tổng kết TOP của mình. 


Thời gian trao thưởng:  Có thông báo cùng các đợt sự kiện Alphatest

 Phần Thưởng: 
 

      Xếp Hạng                                      Phần Thưởng                            
Hạng 1 TK
20 voucher tiền đồng
Hạng 2 TK
16 voucher tiền đồng
Hạng 3 TK
12 voucher tiền đồng
Hạng 4  - Hạng 10
02 voucher tiền đồng
Hạng 4 -> 10 Yêu cầu không vi phạm AFK 5 phút (và đạt 45 phút online trong Tống kim)
tỉ lệ quy đổi 01 voucher = 100 tiền đồng.
Vật phẩm sẽ rơi vào rương. Nhân sĩ tiến hành nộp cho NPC quản lý sự kiện ở ba lăng huyện
để xác thực thưởng.