[Đại Vương] Viên Kinh Nghiệm Hoạt Động

Viên Kinh Nghiệm Dã Tẩu – Tu Luyện Tống Kim - Tống Kim Tu Luyện Đơn  
Có thể nói không thể thiếu trên hành trình nâng cấp bản thân trong toàn cõi võ lâm. Và để có được Viên kinh nghiệm dã tẩu hoặc Tu luyện tống kim  thì quý nhân sĩ phải trải qua 30 nhiệm vụ dã tẩu và đánh tống kim để đạt được số điểm cần thiết quy đổi .

Phạm vi áp dụng: Máy chủ Đại Vương.


Hình ảnh vật phẩm:
 

Hình Ảnh

Công Dụng

Sử Dụng nhận được 50 000 000EXP cộng dồn
(Mỗi ngày sử dụng được 1 vật phẩm)

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0

 

Sử Dụng nhận được100 000 000EXP cộng dồn
(Mỗi ngày sử dụng được 1 vật phẩm)

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0

Sử Dụng nhận được 88 000 000EXP cộng dồn
(Mỗi ngày sử dụng được 1 vật phẩm)

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0

- Sử dụng nhận được 40.000.000 EXP CỘNG DỒN.

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0

Sử Dụng nhận được 40 000 000EXP cộng dồn
(Mỗi ngày sử dụng được 1 vật phẩm)

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0

Sử Dụng nhận được 30 000 000EXP cộng dồn
(Mỗi ngày sử dụng được 1 vật phẩm)

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0

Sử Dụng nhận được 100 000 000EXP cộng dồn
(Mỗi ngày sử dụng được 1 vật phẩm)

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 Viên.
- Hôm nay không dùng thì hôm sau có thể dùng 2 viên, cộng dồn tối đa 30 viên hằng tháng.
- Ngày 1 hằng tháng Sẽ reset về 0

 

Nguồn Gốc Vật Phẩm:

  • Viên kinh nghiệm Dã Tẩu: Hoàn tất liên tiếp 30 nhiêm vụ dã tẩu mỗi ngày không hủy
  • Viên kinh nghiệm Boss Đại : Săn boss đại HK
  • Viên kinh nghiệm Trống bang hội : Hoạt động trống bang hội
  • Viên kinh nghiệm Quả Huy Hoàng : Khai hái quả huy hoàng tại bản đồ Hòa Bình
  • Viên kinh nghiệm Tống Kim(THẮNG):tham gia tống kim 21h có ≥2000 tích lũy khi kết thúc trận.
  • Viên kinh nghiệm Tống Kim(THUA): tham gia tống kim 21h có ≥2000 tích lũy khi kết thúc trận.