[Hồi Hương] Săn Voucher Loạn Chiến

Cách thức tham gia : Tới Tương Dương 196/207 Gặp NPC Sứ Giả Loạn Chiến.

Thời gian báo danh : 22h05 

 • Bắt đầu các ngày:  Ngày 15/3/2023 - 17/03/2023 (3 ngày)

  Sau khi báo danh sẽ được chuyển vào map "Loạn Chiến".

 • Phần thưởng:
   Người chơi mở rương phú quý thiên kim thành công chắc chắn nhận được voucher Tiền đồng  (có tỉ lệ nhận 2 đến 4 voucher) ngẫu nhiên

  Phần Thưởng
  Voucher  Tiền đồng
  01 voucher đổi = 100 tiền đồng

  Lưu ý: 
  Sau khi nhận được Voucher Tiền đồng...
  Bắt Buộc đem đến NPC Quản Lý Sự Kiện CloseBeta 202/199 BA LĂNG HUYỆN trước 00h00 ngày 18/03/2023 mới được tính là hợp lệ.

    




 •  
 •